Wat is mediumschap?

Mediumschap bestaat uit twee onderdelen:

  • Afstemmen op een persoon
  • Afstemmen op een overledenen

Als men mediamiek werkt is het van belang je energie omhoog te brengen om in verbinding te gaan met de persoon tegenover je of met een overledenen. Op deze manier is het mogelijk om informatie die wordt ontvangen te vertalen.

De informatie wordt op verschillende manieren verkregen en de meeste hebben een voorkeur voor een van de onderstaande:

  • Helder voelen
  • Helder ruiken
  • Helder proeven
  • Helder zien
  • Helder weten

NCH MediumschapHet mediumschap kent in de wereld vele gezichten. Het is voor Natuurgeneeskundig Centrum Haaren van belang om het mediumschap in een nieuw daglicht te stellen. Mensen laten ervaren wat het mediumschap inhoud en waar het toe dient. Het besef dat wij als mens meer kunnen ervaren en beleven wat de zintuigen laten waarnemen. Dat er informatie beschikbaar is, die te maken heeft met dierbaren die overleden zijn. Deze subtiele informatie kan worden ervaren en vertaald. Het transcendente met het immanente verbinden, de verwondering die daaruit voortvloeit. Het verwonderen over het leven, hoe het leven verrijkt kan worden door het openstellen en verruimen van denkbeelden. Het mediumschap brengt niet alleen de overledenen tot leven maar zeker ook de levende mens in beweging en beroering. Het mediumschap kan niet uit geoefend worden zonder het ontdekken van de eigen persoon.

Zelfkennis is de kennis tot het al.

Dit staat geschreven in de Nag Hammadigeschriften. De geschriften zijn een verzameling teksten uit de begintijd van het christendom die in 1945 gevonden werden in Midden-Egypte. De teksten zijn nu de belangrijkste bron voor onderzoek naar de gnosis en de relatie tussen gnostiek en het vroege christendom.

Het mediumschap is het onderzoek terrein tussen het bekende en het onbekende, tussen leven en dood. Het tastbaar maken van het ontastbare.

Het mediumschap kent vele vormen, voor Natuurgeneeskundig Centrum Haaren is het van belang het mediumschap vanuit een kritische kant te bekijken en te onderzoeken.

Tevens de mogelijkheid te bieden aan derden om kennis en informatie te verkrijgen met betrekking tot het mediumschap.

Klik hier voor informatie over privé consultenten.
Klik hier voor cursus mediumschap.