Wat  is NLP?

NLP Neuro Linguïstisch Programmeren is enerzijds een methode waarmee het  mogelijk is om inzicht  te krijgen in hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, hoe iemand  betekenis geeft aan wat hij meent  waar te nemen en waar dit vandaan  komt. Anderzijds biedt NLP mogelijkheden om op een andere wijze te  leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en  om patronen te veranderen.  NLP is dus een methode die leidt tot inzicht en verandering met meer  persoonlijke effectiviteit, flexibele communicatie en veranderingen  in denken en doen.

Neuro

We  nemen de wereld waar via onze vijf zintuigen: we zien, horen, voelen,  ruiken en proeven. Alle zintuiglijke informatie die binnenkomt wordt  via ons zenuwstelsel  verwerkt in onze hersenen. Daar wordt de  informatie gezeefd, geordend, gecodeerd en vormt  de overgebleven  informatie een soort film die zich voortdurend in onze hersenen  afspeelt.

Linguïstisch

Aan  deze film geven wij betekenis en hechten wij waarde. De betekenis die  we geven aan de binnengekomen informatie uiten we via taal. Dit doen  we verbaal, maar ook non-verbaal. Via onze taal, intonatie en  lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze  waarneming geven.

Programmeren

NCH AanbodOp  het moment dat we betekenis hebben gegeven aan de film, wordt er  meteen een programma geopend in onze hersenen dat ervoor zorgt dat we  in een bepaalde gemoedstoestand terechtkomen. Als we in deze  gemoedstoestand of ‘state’ zijn, wordt er weer een ander programma geactiveerd die spieren in ons lichaam aanstuurd. Zo  ontstaat lichaamstaal en ons gedrag. Ons gedrag bestaat dus uit  onbewuste, automatische programma’s en aangeleerde patronen. Ons  gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze  waarnemingen hebben gegeven. We gedragen ons overeenkomstig aan de  gedachten en gevoelens die uit onze waarnemingen ontstaan zijn.

Klik hier om naar ons Cursus overzicht te gaan.