Wat is zingevingstherapie?

Zingevingstherapie gaat er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierbij is de gedachte dat een gezonde geest en een goed functionerend lichaam beide nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de omgeving.

NCH Aanbod

Een moeilijke situatie verstoort het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving. De mens heeft van nature alle kracht en wijsheid in zich om probleemsituaties zelf op te lossen, met andere woorden om zichzelf te helpen.

Soms is een situatie zo ingrijpend dat mensen vast komen te zitten en het overzicht over het geheel verliezen. Dit geeft vaak het gevoel van “niet lekker in je vel zitten”, het veroorzaakt oplopende spanningen of leidt soms tot uitzichtloosheid.

De zingevingstherapeut leeft zich in de situatie van de cliënten in door goed naar hun verhaal met alle gevoelens en de daarbij behorende emoties te luisteren, helpt de cliënten om het overzicht over hun situatie op te bouwen en helpt hen om hun eigen krachten aan te spreken. Door deze vorm van begeleiding zijn zij hierna zelf weer in staat om handelend op te treden en de problemen verder op te lossen.

De zingevingstherapeut begeleidt en ondersteunt mensen als zij geconfronteerd worden met zingeving, spiritualiteit of levensvragen.  De therapeut helpt de cliënt hun eigen unieke zingevende aspecten te (her)ontdekken, of met meer vertrouwen hun weg kunnen vervolgen.

Soms is een situatie zo ingrijpend dat mensen vast komen te zitten en het overzicht over het geheel verliezen. Dit geeft vaak het gevoel van “niet lekker in je vel zitten”

De zingevingstherapeut biedt vooral hulp aan door te luisteren en de ander niet met zijn vraag alleen te laten. De diepere betekenis vinden van wat mensen kan overkomen, samen opzoek naar eigen mogelijkheden die kunnen helpen het leven weer vorm te geven.

De therapie is gericht op hulp bij onder andere; rouw, verlies, onmacht, burn-out.

Kosten:

Behandeling,  60,00 euro per uur (geen ziektekosten vergoeding mogelijk).

Alleen op afspraak.

Klik hier om naar contact te gaan.